Edelpapagei, Zoo Dortmund

Edelpapagei im Tierpark Dortmund

Edelpapagei, Zoo Dortmund

Edelpapagei im Tierpark Dortmund